Konst

Vad är konstens betydelse och syfte? Allt du behöver veta

Börja med ett tankeexperiment och föreställ dig hur ett samhälle utan konst skulle vara. Hur skulle byggnader se ut? Hur skulle acceptabel klädsel eller klädstil definieras? Kan det överhuvudtaget finnas någon form av visuell kommunikation utan konst? Det är en provocerande fråga som kräver att man definierar gränserna för vad som utgör konst och inte. Detta speglar komplexiteten i att engagera sig i den pågående definitionen av konst.

Konst har haft ett stort antal olika funktioner genom sin historia, vilket gör att dess syfte är svårt att kvantifiera till ett enskilt koncept. Detta innebär inte att syftet med konst är diffust, utan att det har haft många unika, olika anledningar till att skapas. Men hur kan man sammanfatta konstens betydelse och syfte?

Liksom språk är konst en form av uttryck. Dess budskap kan vara symboliskt eller religiöst, historiskt eller politiskt. Men syftet med konst är inte bara att kommunicera ett budskap, utan ännu viktigare, att väcka en känsla, att “röra” oss på något sätt.

Några av konstens funktioner finns i dispositionen nedan. Detta är en ofullständig lista över syften som utvecklats av Claude Lévi-Strauss.

Uttryck för fantasin

Konst ger ett sätt att uttrycka fantasin (saker, platser, idéer som är overkliga eller okända) på icke-grammatiska sätt. Till skillnad från ord, som kommer i sekvenser, som var och en har en bestämd betydelse, ger konst en rad former, symboler och idéer med betydelser som kan bestämmas av konstnären. En konstnär kan skapa visuella bilder av mytiska djur, religiösa begrepp som himmel eller helvete, fiktiva platser eller andra saker från sitt kreativa sinne.

Ritualistiska och symboliska funktioner

I många kulturer används konst i religion, andliga eller magiska ritualer, uppträdanden och danser som en dekoration eller symbol för en gud eller annan gudomlig egenskap. Även om dessa ofta inte har något specifikt utilitaristiskt syfte, vet antropologer att de ofta tjänar ett syfte på meningsnivå inom en viss kultur. Denna innebörd tillhandahålls inte av någon enskild individ, utan är ofta resultatet av många generationers förändring och förståelse, och av ett kosmologiskt förhållande inom kulturen.

Kommunikation

Konst, när den är som enklast, är en form av kommunikation. De flesta former av kommunikation har en avsikt eller ett mål riktat mot andra människor. Illustrativ konst, såsom vetenskaplig illustration, är en form av konst som kommunikation. Kartor är ett annat exempel. Innehållet behöver dock inte vara vetenskapligt. Berättelser, känslor och upplevelser förmedlas också genom konst.

Underhållning

Konst kan ha syftet att förmedla en viss känsla eller stämning i hopp om att underhålla eller ge betraktaren avkoppling. Detta är ofta funktionen hos konstindustrierna som film och videospel. Och naturligtvis är mer traditionell konst, som vissa målningar och skulpturer, helt enkelt menade att vara njutbara.

Politisk förändring

En av de avgörande funktionerna för konsten från det tidiga 1900-talet har varit att använda visuella bilder för att åstadkomma politisk förändring. Konströrelser som hade detta mål – bland annat dadaism, surrealism och futurism – kallas gemensamt för avantgardekonsten. Detta syfte med konsten fortsätter idag i många föremål som syftar till att avslöja korruption av den härskande klassen, inklusive regeringen, de rika och företag.

Sociala orsaker

Konst kan användas för att öka medvetenheten för en mängd olika orsaker. Ett antal konstaktiviteter syftar till att öka medvetenheten om AIDS, autism, cancer, människohandel och en mängd andra ämnen, såsom havsbevarande, mänskliga rättigheter i Darfur, mördade och saknade aboriginalkvinnor, övergrepp på äldre, jämställdhet i äktenskap och förorening. Trashion, att använda skräp för att göra mode, är ett exempel på att använda konst för att öka medvetenheten om föroreningar.

Psykologiska och helande syften

Konst används även av konstterapeuter, psykoterapeuter och kliniska psykologer som konstterapi. Uttryckande konstterapi, till exempel, används för att bestämma en patients personlighet och känslomässiga funktion. Slutprodukten (konstobjektet) är inte huvudmålet i detta fall, utan snarare eftersträvas en process av helande, genom kreativa handlingar. Det resulterande konstverket kan också ge en insikt i de problem som patienten upplever och kan vara en hjälp i att föreslå lämpliga tillvägagångssätt som kan användas i mer konventionella former av psykiatrisk terapi.

Propaganda eller kommersialism

Konst används ofta som en form av propaganda och kan därför användas för att subtilt påverka populära föreställningar eller stämningar (särskilt när det gäller politiska frågor). På liknande sätt påverkar konst som försöker sälja en produkt också humör och känslor. I båda fallen är syftet med konst här att subtilt manipulera betraktaren till en viss känslomässig eller psykologisk reaktion mot en viss idé eller ett objekt.

Dessa är bara en författares kategorisering av syften för konst; det finns många andra sätt att försöka organisera konstens mångfaldiga och komplexa idéer i konstgjorda kategorier. Dessutom utesluter inte konstens funktioner som beskrivs ovan varandra, eftersom många av dem kan överlappa varandra. Till exempel kan konst i underhållningssyfte också vara kommersiell eller försöka sälja en produkt (dvs. en film eller ett videospel).